O nás

Kdo jsme?

   Jsme dvě milující maminky bandy dětí různého věku. Možná i proto, že jsme sestry, sdílíme velmi podobné hodnoty směřující k rodině, laskavosti, respektu, pokoře a lásce k životu. Na pozadí máme magisterské studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a práci učitelství v mateřské škole, studium pedagogiky a práci asistentky pedagoga v základní škole. Dny strávené s dětmi vnímáme jako nekonečnou inspiraci podněcující k dalšímu životnímu poznání a rozvoji. Učíme se společně a navzájem každý den. Zároveň si uvědomujeme význam prostředí, ve kterém děti mohou objevovat, tvořit, experimentovat a realizovat vlastní učení. Inspiruje nás mnoho alternativních směrů, velice souzníme například s principy přístupu Reggio Emilia.

 

O sadách

   Naše sady jsou navržené tak, aby u dětí podporovaly radost z objevování, tvořivé myšlení, jemnou motoriku, smyslové vnímání, představivost, přirozené učení a v neposlední řadě schopnost řešit problémy. Jednou z největších předností je pak možnost jejich kreativního využití, a to jak dětmi, tak průvodci (učiteli/rodiči). Děti mohou se sadami pracovat v rámci předpřipravených aktivit, ale i podle vlastní fantazie. V obou případech se však průvodce tohoto procesu účastní a pozoruje, jakým směrem se ubírá zájem dítěte a kam dále může směřovat jeho učení. Takové pozorování pak může být základem v dalších fázích práce se sadou, kdy průvodce připraví dítěti aktivity na míru - může ho pozvat ke konkrétním činnostem podle individuálních potřeb a zájmů nebo mu ukázat, jak lze s materiály kreativně pracovat. Sady můžete na základě vlastního uvážení obohatit jakýmikoliv předměty z domácnosti, přírody, materiály, které má dítě v oblibě apod.

   V našich sadách velmi často najdete různé senzorické materiály a tzv. loose parts, které jsou velmi typické právě pro přístup Reggio Emilia. Jedná se jednoduše řečeno o volný materiál, se kterým děti během objevování manipulují podle vlastních představ (např. kamínky, korálky, figurky, apod.), ale který stejně dobře můžete využít při didaktických aktivitách s konkrétním účelem (např. přenášení lžičkou, pinzetou, vkládání do mřížky apod.). Při manipulaci se senzorickým materiálem a volnými prvky si děti rozvíjí komunikační dovednosti, jemnou motoriku, koordinaci oko - ruka, imaginaci, soustředění, kreativitu, kritické myšlení. Je podporováno experimentování a učení zkušeností.

   Sady k tvoření malých světů děti vybízí k otevřeným aktivitám, během kterých mohou prozkoumávat řadu různých konceptů přirozeným způsobem. Je možné je využít k mnoha vzdělávacím cílům, zejména v oblasti jazyka a řeči. Sady skvěle poslouží v rámci logopedické prevence - děti mohou vyprávět příběhy, trénovat vlastní řečový projev, rozvíjet aktivní slovní zásobu, ale i porozumění řeči, chápání instrukcí, prostorovou orientaci, používání předložek, ale i sluchové vnímání, paměť či předmatematické dovednosti apod.

   Různé náměty pro možné využití sad se snažíme zachytit na fotografiích, které vystavujeme na e-shopu, našem instagramu a facebookové stránce. Fotografie produktů jsou ilustrační a jednotlivé sady se mohou v detailech mírně lišit. Každou z nich však pro Vás připravujeme s největší pečlivostí a láskou, každá je svým způsobem originální. Pevně věříme, že si i Váš objevitel vybere originální způsob, jakým s ní bude pracovat a ukáže Vám svých Sto jazyků (viz báseň Sto jazyků dětství od Lorise Malaguzziho). 

   K našim hodnotám neodmyslitelně patří zdravý životní styl i starost o životní prostředí. Předměty, které v našich sadách naleznete, jsou některé námi ručně tvořené, jiné jsou zakoupené a mnohdy upravené, upcyklované nebo je jim zkrátka přidán nový význam. Brzy se chystáme i na prodej sad alespoň částečně tvořených výrobky již dříve milovanými, kterým bychom rády vdechly nový život. Senzorický materiál jako cizrnu, rýži, sůl apod. barvíme pouze potravinářskými barvami a na figurky, kameny aj. používáme barvy a laky s atestem. Upozorňujeme, že při styku s vodou může potravinářské barvivo ze senzorických materiálů pouštět. Protože v životě i v práci upřednostňujeme přírodní a ekologičtější materiály, vyhýbáme se například také laminování a raději volíme možnost opakovaného použití klasické eurofolie nebo pouzdra, na které se dá pohodlně modelovat nebo psát fixem a jednoduše očistit. Zároveň věříme, že ti z Vás, pro které má laminace tištěných materiálů smysl, si ji obstarají dodatečně.

Přejeme krásný čas s Vašimi dětmi!

 

UPOZORNĚNÍ

  • Nákupem sady přijímáte zodpovědnost za vhodné a bezpečné zacházení.
  • Při práci se sadou je vždy nutný dohled dospělé osoby!
  • Sady obsahují malé části – nejsou vhodné pro děti do 3 let (nebezpečí zalknutí, vdechnutí).
  • Sady mohou obsahovat skleněné výrobky, špičaté předměty (např. chlupatý drátek, štětec apod.) - používejte s opatrností, aby nedošlo k poranění.
  • Tento produkt není hračka.
  • Žádná část sady se nesmí konzumovat.
Zpět do obchodu